Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

International Journal of Manpower 38 Emerald Group Publishing 2015

Last ned/Download

Forskningstema: Seniorpolitikk, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad