Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

Nordic Journal of Working Life Studies 8 2018

Last ned/download

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad