logo fafo 194x64
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Forside notat

Ordrenummer:

10278

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-notat 2018:13

ISSN 0804-5135

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 301 kB)

I dette notatet bereder vi grunnen for et nytt prosjekt rettet mot å få elever som står i fare for å avbryte utdanningen, til å fullføre. Notatet er rapportering fra et forprosjekt, initiert av Kronprinsparets fond. I notatet identifiserer vi betingelser for å utforme et prosjekt for elever i risikoposisjon med tanke på hva prosjektet kan inneholde, rekrutteringsstrategier og betydningen av lokal forankring. Analysene er basert på ungdoms egne opplevelser av motivasjon, mestring og mangelen på sådan.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi