Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Fafo-rapport 2019:06
ISBN 978-82-324-0497-1
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 1807 kB)

English summary

Heltid som norm i kommunesektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Dette har også engasjert kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal. Denne studien har kartlagt:

  • Omfanget av deltidsstillinger i (blant annet) omsorgstjenestene, barnehagene og grunnskolen
  • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
  • Ledelsens forklaringer på den omfattende deltidspraksisen
  • Styrken i deltidskulturen
  • Kunnskapen om gevinster større stillinger kan ha for tjenesten
  • Oppslutningen om målet om heltidskultur
  • Synspunkter på tiltak for å skape flere store stillinger

Ordrenummer:

20703