En ny vei mot heltidskultur

Fafo-rapport 2019:15
ISBN 978-82-324-0508-4
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 2215 kB)

English summary

Heltid som norm i kommunesektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Det har også engasjert kommunene Fredrikstad, Drammen, Aremark, Bydel Østensjø i Oslo og de fire Listerkommune Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal. Med programmet «En ny vei mot heltidskultur» har disse kommunene forsøkt nye metoder for å skape oppslutning om heltidsmålet, slik at organisasjonen er klar når startskuddet går for å prøve ut nye arbeidstidsordninger i stor skala.

I denne rapporten beskriver vi:

  • Prekesjapper – et møtested for dialog og refleksjon
  • Tjenestekvalitet sett i lys av deltidsomfanget
  • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
  • Arbeidstidsordninger som er mest og minst belastende
  • Arbeidstidsordninger som er gunstige for god balanse mellom arbeid og fritid
  • Politiske, kulturelle og organisatoriske forutsetninger for å etablere en heltidskultur

Ordrenummer:

20712