logo fafo 194x64
Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Ordrenummer:

20654

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Fafo-rapport 2018:05
ISBN 978-82-324-0426-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0427-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 169 s, kr 319,- Ordrenr 20654

(pdf 1366 kB)

English summary

I denne rapporten ser vi på hvordan omsorgsansvaret for enslige mindreårige på mottak utøves i Norge i dag. Vi spør om mottakene klarer å sikre at ungdommenes grunnleggende behov for mat, søvn, trygghet, sosiale relasjoner og selvrealisering blir møtt, og diskuterer ungdommenes omsorgsbehov i lys av nyere hjerneforskning. Utlendingsdirektoratet står i et spenningsforhold mellom behov for å kontrollere at mottakene yter forsvarlig omsorg i tråd med deres retningslinjer, samtidig som de trenger å gi mottakene frihet til å tilpasse driften til å møte ungdommenes behov.

319,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B