Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene

Fafo-rapport 2016:06
ISBN 978-82-324-0278-6 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0279-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 298 s, kr 398,-, Ordrenr. 20568

Hvordan organiserer norske kommuner sine pleie- og omsorgstjenester – og hvorfor? Er noen måter å organisere tjenestene på mer ressurseffektive enn andre? Hvilke kommuner produserer best kvalitet på tjenestene? Er god kvalitet kjennetegnet ved sykehjemsplass til alle som trenger det – eller til å hjelpe alle til å bli boende hjemme så lenge som mulig? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i denne rapporten. Problemstillingene belyses ved hjelp av casestudier og registerdata. Ved hjelp av ulike analyseteknikker søker vi etter kommunetypologier – og deretter etter sammenhenger mellom typologier, effektivitet og kvalitet.

398,00 kr

398,00 kr

Ordrenummer:

20568