Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter
Et forprosjekt på Agder

Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:38

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Prosjekt: Standard for likestilling i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand

Kan en standard for likestilling i arbeidslivet bidra til mer likestilte bedrifter og virksomheter? På oppdrag fra fylkeskommunene på Agder har vi utarbeidet et forslag til likestilling- og mangfoldstandard og utredet alternative sertifiseringsordninger. Forslag og diskusjoner tar utgangspunkt i foreliggende forskning om likestillings- og mangfoldsutfordringer i arbeidslivet generelt og på Agder spesielt, og i måten standard og sertifiseringsordninger fungerer på, både i Norge og i andre land. Den viktigste datakilden i arbeidet har likevel vært fokusgrupper med informanter fra offentlige og private virksomheter på Agder, og fra LO og NHO i regionen. De har bidratt med sine erfaringer om hva som er de sentrale likestillingsutfordringene og med innspill til hvordan en standard kan utformes.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20385

222,00 kr