Varsling i norsk arbeidsliv 2018

Fafo-rapport 2019:14
ISBN 978-82-324-0507-7
ISSN 2387-6859 English summary

Regjeringen har foreslått nye endringer i varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Samtidig vil Arbeidstilsynet styrke kunnskapen om og bedre håndteringen av varsling i norsk arbeidsliv. Denne undersøkelsen ble gjennomført ved årsskiftet 2018/2019. Den viser at stadig flere virksomheter får på plass varslingsrutiner. Om lag halvparten av arbeidstakerne som har sett eller erfart noe kritikkverdig på arbeidsplassen, varsler om dette. Den viktigste grunnen til å la være å varsle, er frykt for konsekvensene. Én av fem varslere opplever sanksjoner som følge av varsling. Resultatene i denne rapporten viser dessuten at trenden er negativ både når det gjelder varslingseffektivitet (om det hjelper å varsle) og spørsmål om man ville ha varslet igjen.

Ordrenummer:

20711