Konferansepapere

Rapportsøk

Effects of Active Ageing policy and practice.

T. Midtsundstad

2009 Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad