Konferansepapere

Rapportsøk

Effects of Companies’ Initiative to Reduce Early Retirement.

T. Midtsundstad

2010 Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad