Konferansepapere

Rapportsøk

”Limits to Solidarity. How collectively held values and norms among employees influence the enterprises active ageing policy and practice.

T. Midtsundstad og H. Bogen

2010 Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad