Konferansepapere

Rapportsøk

Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway.

T. Midtsundstad

2016

Les mer/last ned

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad