Skip to main content
Fafos studentprogram

Fafo åpner nå for søknader fra masterstudenter til vårt studentprogram for 2023–24. For å få plass på Fafo, må masteroppgaven din være tematisk relevant for et av våre sentrale forskningstema. Nedenfor finner du linker til forskningsprosjekter og temaer som er aktuelle akkurat nå. Søknadsfrist 15. juni 2023.

Hva vi kan tilby

 • Hvis du får tilbud om studentplass hos Fafo, vil du bli tilknyttet en av våre forskningsgrupper som arbeider med det temaet du skal skrive masteroppgave om.
 • Du vil få en Fafo-forsker som kontaktperson og en kontorplass på Fafo med tilgang til våre ressurser og fasiliteter. I forskningsgruppene holdes det regelmessige møter med faglig innhold. Her vil du være velkommen til å delta.
 • Du får fri bruk av Fafos kantine, samt mulighet til å delta på våre faglige og sosiale arrangementer.
 • En studentplass på Fafo varer i 9 måneder. Etter avtale med din kontaktperson kan perioden utvides med 2 måneder for å bearbeide masteroppgaven til en vitenskapelig artikkel.
 • For å lære mer om hvordan et forskningsinstitutt fungerer og for å få bedre innsikt i hva jobben som forsker innebærer, oppfordrer vi til at du tar på deg lønnet deltidsarbeid hos oss (maksimalt 1 dag per uke) som forskningsassistent, eller knyttet til arbeidet i informasjonsavdelingen eller i forskningsadministrasjonen.

Slik søker du

Send en skriftlig søknad til Fafo (i form av en enkelt PDF), til

Søknaden bør inneholde:

 1. En kort begrunnelse for hvorfor du søker hos oss, og hvilket tema du interessert i.
  NB: Det er en fordel om du kan spesifisere hvilket eller hvilke tema/prosjekter du kunne tenke deg å bli tilknyttet. Informer også når det er aktuelt for deg å starte på Fafo og når du planlegger å levere masteroppgaven din.
 2. Prosjektbeskrivelse (opp til 500 ord)
  NB: Her ønsker vi en foreløpig tittel, mulige forskningsspørsmål, hva slags datamateriale du ønsker å bruke og hvilke teoretiske innganger du ser for deg kan være nyttige i arbeidet.
 3. CV med karakterutskrifter fra høyere utdanning
 4. Anbefalelsesbrev og/eller referanser
 5. Navn på veileder (hvis etablert)

Når vi vurderer søknadene, vil vi først og fremst legge vekt på akademiske meritter, interesse for Fafos forskningsvirksomhet og på hvor godt søknaden din passer med Fafos forskningstemaer. Vi vil også ta hensyn til kjønnsbalanse og mangfold.

Mulige tema for masteroppgaven

Fafo utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping - nasjonalt og internasjonalt.

På nettsidene våre har vi samlet informasjon om forskningstemaer som er sentrale for Fafo. Her finner du flere sider der vi har samlet våre publikasjoner og informasjon om våre forskere, samt informasjon om hvilke forskningsprosjekter vi arbeider med akkurat nå.

Hvis du har spørsmål, for eksempel om vi har pågående prosjekter innenfor et tema du er spesielt interessert i, ta gjerne kontakt med en av våre fire forskningsledere:

 • Hanne C. Kavli: Migrasjon, levekår og integrering blant flyktninger og innvandrere, offentlig integreringspolitikk, barn av innvandrere, kompetanse, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring.
 • Åsmund Arup Seip: Det kollektive arbeidslivet, arbeidsinnvandring, rettferdig omstilling, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, varsling, digitalisering, plattformøkonomi og anstendig arbeidsliv. 
 • Terje Olsen: Velferdstjenester, levekår for utsatte grupper, inkluderende arbeidsliv, bruk av deltid i noen yrkesgrupper, seniorpolitikk og overgang til pensjon.
 • Åge Tiltnes: Flyktningers rettigheter, tilgang på arbeid og levekår i vertsland; global utdanning, spesielt funksjonshemmede barns tilgang på skole; global helse; matsikkerhet; bistandspolitikk og evaluering av bistand; bærekraftig utvikling.

Dette er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. Vi er omlag 50 forskere som holder til i egne lokaler på Grønland. Formidling av forskning er viktig for oss og hvert år er mellom 4 og 5 tusen personer innom et eller flere av våre arrangementer.

 eksterior host L

Fafo holder til i Borggata 2B, opprinnelig bygget som skole. Nå inneholder huset tre etasjer med kontorer og en førsteetasje med kantine og møtelokaler. 

Høie i auditoriet

Fafo har eget auditorium der forskningsrapporter presenteres og diskuteres. 

Sterri i studio

Fafos forskere formidler forskningen sin på en rekke plattformer – i vitenskapelige tidsskrifter og bøker, i åpent tilgjengelige Fafo-rapporter og gjennom foredrag og i nyhetsmedia.