Følgeevaluering av Tørnprogrammet

Følgeforskning av Tørn, et utviklingsprogram der 60 kommuner prøver ut tiltak for bedre organisering av arbeidsoppgaver, personelldisponering og arbeidstidsordninger som kan gi flere heltidsstillinger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2022
  • Avsluttes:
    oktober 2023

Oppdragsgiver

  • KS

Bærekraftsmål