Aktive prosjekter

Evaluering av fagfornyelsen

Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole.

Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker, med ett hovedansvarlig institutt for hver arbeidspakke, men hvor instituttene likevel samarbeider på tvers i hver pakke:

  1. Styring og iverksetting (NIFU)
  2. Yrkesdidaktikk (Oslo Met)
  3. Elevene og lærlingenes erfaringer (Fafo)
  4. Relevans for arbeidsmarkedet (Fafo)
  5. Syntese og gjennomstrømning (NIFU)

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2021
mars 2026