Evaluering av hovedavtalen i staten

Evaluering av Hovedavtalen i staten på oppdrag av KMD og hovedorganisasjonene

KMD og hovedorganisasjonene i staten har bedt Fafo evaluering Hovedavtalen, Hvordan står det til med samarbeidet mellom partene ute på de statlige virksomhetene? Hvor mye kunnskap om avtalen har ledere og tillitsvalgte og i hvilken grad bidrar avtalen til et godt samarbeid og gode omstillingsprosesser.

Prosjektleder

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prosjektperiode

mai 2020
desember 2020