Skip to main content

Norsk-rumensk initiativ for kvalitet i utdanning - NOROC


Prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten på utdanning, spesielt i rurale områder, i fem distrikter i Romania. Prosjektet har som mål å bekjempe skolefrafall og legge til rette for overgang fra grunnskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående opplæring for 650 barn.

Det langsiktige målet i prosjektet er å forbedre kvaliteten på utdanningstjenestene ved å gi opplæring i arbeid med barn med risiko for skolefrafall og/eller med behov for spesialundervisning til 48 lærere og skolemeglere  Målgruppene er barn med risiko for skolefrafall og barn med spesialundervisning fra grunnskolen, og som er i en eller flere av de sårbare situasjonene identifisert av utlysningen, spesielt i rurale distrikter, fra fem områder i Romania ; deres foreldre; lærere fra 20 skoler; barn som går på disse skolene og deres foreldre. Fafos rolle i prosjektet sikrer overføring av god praksis fra Norge og sørger for prosjektovervåking og -evaluering, og overfører egne metoder til rumenske partnere.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2022
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Terres des Hommes

Bærekraftsmål