Skip to main content

Utvikling av forsøk med et stipend til fagarbeidere


Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

Formålet med utprøvingen er å framskaffe kunnskap om hvilken betydning økonomiske insentiver har for fagarbeideres deltakelse i og fullføring av utdanning.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Kompetanse Norge

Bærekraftsmål