Skip to main content

Bemanningsplaner med redusert vikarbehov


Forskningsprosjekt om helse- og omsorgssektoren tar fraværsprediksjon inn i bemanningsplanene slik at behovet for å leie inn ekstravakter reduseres til et minimum. Målet med slike bemanningsplaner er å sikre kontinuitet i tjenestene ved å kunne benytte fast ansatte med riktig kompetanse og høy tilstedeværelse. Prosjektet vil vi dokumentere hvor langt kommuner og helseforetak har kommet, og hvilke erfaringer de har med turnuser som kan redusere bruken av vikarer når fast ansatte har fravær. Metode: Kvalitative intervjuer ved seks tjenestesteder og survey til ledere.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2023
  • Avsluttes:
    november 2023

Oppdragsgiver

  • Norsk Sykepleierforbund

Bærekraftsmål