Skip to main content

Sosial dialog for ulikhet og utjevning

To english version

To english version
I dette prosjektet ser vi på sammenhengene mellom sosial dialog og utvikling og utjevning. Hvordan kan sosial dialog bidra til å redusere ulikhet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at dialog og forhandlinger mellom partene faktisk skal kunne ha slik betydning?

Økonomisk ulikhet øker verden over, og FNs bærekraftmål definerer både ønske om å redusere ulikhet i land (SDG mål 10) og understreker betydningen av sosial dialog – eller partssamarbeidet - for økonomisk og sosial utvikling (SDG8).

Det finnes en rekke ulike tiltak mot økt ulikhet, og sosial dialog kan være et viktig instrument for å komme fram til slike tiltak. Sosial dialog forstås som samtaler og forhandlinger mellom to eller tre av arbeidslivets parter (myndigheter, arbeidsgivere og arbeidere), på nasjonalt-, sektor- eller virksomhetsnivå.

Prosjektet ser på litteratur om sammenhengene mellom sosial dialog og fordeling i ulike historiske tidspunkt og i ulike land. Vi ser på eksempler i 9 ulike land i det global Nord og Sør som omhandler ulikhet eller fordeling – blant annet fra «den norske modellen» – til minstelønn i Brasil og rettferdig omstillingsprosesser for kullarbeidere i Spania.

Til slutt vil vi i prosjektet vurdere forutsetninger for at sosial dialog kan bidra til utjevning.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2022
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål