Skip to main content

Fagskoleutdanning på nett: muligheter og begrensninger

To english version

To english version
Dette prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene ved nettbasert fagskoleutdanning, med søkelys på tekniske fag samt helse- og velferdsfag.

Økt fleksibilitet og tilgjengelighet av fagskoleutdanning er viktig for at personer rundt om i hele landet skal kunne heve egen kompetanse – samtidig som de blir værende i arbeid.

Prosjektet vil gi kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike løsninger for nettbasert fagskoleundervisning. Vi vil også få fram ulike aktørers synspunkter på bruken av nettundervisning og hvordan dette påvirker læringsfellesskap og undervisningens kvalitet.

Samtidig vil vi se på hvordan arbeidsgivere forholder seg til slike tilbud, blant annet hvordan de ser på kvaliteten av slik nettbasert opplæring og hvilke muligheter de gir ansatte til å ta slik utdanning mens de er i jobb.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2024
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål