Skip to main content

Følgeevaluering av Tørnprogrammet

Følgeforskning av Tørn, et utviklingsprogram der 60 kommuner prøver ut tiltak for bedre organisering av arbeidsoppgaver, personelldisponering og arbeidstidsordninger som kan gi flere heltidsstillinger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2022
  • Avsluttes:
    oktober 2023

Oppdragsgiver

  • KS

Bærekraftsmål