Fullførte prosjekter

Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?

Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.

Prosjektledelse

Johan Røed Steen

Eksterne forskere

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse
Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

NAV

Prosjektperiode

september 2018
april 2019