Fullførte prosjekter

Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?

Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.

Prosjektleder

Johan Røed Steen

Prosjektdeltaker(e)

Ragnhild Steen Jensen

Eksterne forskere

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

NAV

Prosjektperiode

september 2018
april 2019