Fullførte prosjekter

Inkludering og mangfold i REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

Hvilke muligheter og barrierer finnes for mangfold i rekruttering og avansement innenfor REMA 1000? Varehandelen er en av etter hvert relativt få bransjer hvor det ikke stilles store krav til formell utdanning ved ansettelse, og hvor det er mulighet til avansement uten høyere utdanning.  REMA 1000 har et mål om inkludering og mangfold, og de rekrutterer blant annet ungdom gjennom et samarbeid med Pøbelprosjektet. Det er utviklet egne opplæringstilbud for de ansatte, herunder mulighet til å ta fagbrev og til å avansere til leder for en butikk (Kjøpmann).

Vi skal i prosjektet se på hvordan rekrutterings- og avansementsstrategier og opplæringstiltak fungerer i praksis, og om det er forskjeller i muligheter knyttet til kjønn, enisitet, alder og funksjonsevne.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2016:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Prosjektledelse

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

REMA 1000

Prosjektperiode

april 2016
desember 2016