Fullførte prosjekter

Kunnskapsoppsummering - barn i lavinntektsfamilier

I 2015 presenterte Regjeringen en strategi for barn som lever i fattigdom, og det skal nå utarbeides en ny strategi. Fafo har fått i oppdrag å lage kunnskapsoppsummeringen til denne strategien. Her skal det oppsummeres hva man i dag vet om barn og unge i lavinntektsfamilier og hva man vet om tiltak som både lindrer konsekvensene av fattigdom under oppveksten, og som motvirker langsik­tige negative konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Oppsummeringen skal ta utgangspunkt i si­tuasjonen til barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

Prosjektledelse

Tone Fløtten

Prosjektdeltaker(e)

Tone Fløtten
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Barne- og familiedepartementet

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

mai 2020
september 2020