Fullførte prosjekter

Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli


Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

IMDiProsjektperiode

november 2014
april 2015