Fullførte prosjekter

Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

november 2014
april 2015