Fullførte prosjekter

Mangfold og representasjon i norsk filmbransje

Fafo skal på oppdrag av Norsk filminstitutt undersøke underrepresentasjon i norsk filmbransje. I dette prosjektet er det særlig underrepresentasjon av personer med minoritetsbakgrunn (urfolk og etniske minoriteter) Fafo skal skaffe mer kunnskap om, og mer spesifikt de som jobber med regi og manus.

Formålet med prosjektet er blant annet å få mer innsikt i mulige barrierer denne gruppen kan møte i ulike deler av filmbransjen, hva som fungerer bra og hvilke tiltak man eventuelt har satt i verk for å oppnå økt inkludering og representativitet i norsk film.

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

Norsk filminstitutt

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

oktober 2019
januar 2020