Fullførte prosjekter

Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2

Fafo foretar i perioden 2014-2016 en kartlegging av utprøvingen av ulike modeller for å kvalifisere elever etter yrkesfaglig Vg2. Overgangen mellom Vg2 i skole og læretiden i bedrift (Vg3) er en viktig fase i det yrkesfaglige utdanningsløpet. I prosjektet kartlegger Fafo erfaringene med to ulike modeller for å gjøre elever bedre i stand til å skaffe seg læreplass. Etter Vg2 er det en del elever som velger å ta påbygging (Vg3) for å oppnå generell studiekompetanse i stedet for å gå ut i lære. Imidlertid er dette krevende og en god del elever stryker eller faller fra opplæringen. Som et ledd i prosjektet kartlegger Fafo også to ulike modeller for å styrke elevenes evne til å fullføre og bestå påbygg.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport

Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Tove Mogstad Aspøy
Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2014
desember 2016