Fullførte prosjekter

Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren ved hjelp av tidligtrlensjonsrater, pensjoneringskurver og tall som viser forventet (reell) pensjoneringsaldernevnt, beskrive varíasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruk av ulike ordninger over tid og mellom grupper, og g¡øre analyser av årsqkene til tidligavgangen, basert på data fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), tilsvarende det som er gjort i Fafo-rapport 509 og2007:39.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2011:23
Åsmund Hermansen
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009

Fafo-rapport 509
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Forskningstema

Pensjon
Seniorpolitikk

Prosjektperiode

oktober 2010
mai 2011