Fullførte prosjekter

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' område 2002-2019


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:31
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2019

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

januar 2020
desember 2020