Skip to main content

Plattformarbeid og kvinnearbeid i Niger, Kenya, Uganda og India


Prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene kvinner står overfor når det gjelder  tilgang til arbeid på digitale plattformer i utvalgte utviklingsland: Nigeria, Kenya, Uganda og India, hvor disse plattformene nå gir inntektsmuligheter og blir stadig viktigere for økonomisk utvikling. 

Forskning de siste årene viser at selv om plattformarbeid gir arbeids- og inntektsmuligheter, finnes det utfordringer knyttet til lav og ustabil lønn, uregelmessig arbeid, vanskeligheter med tilgang til arbeid, diskriminering og dårlig sosial beskyttelse. Slike utfordringer kan bli forstørret for kvinner i utviklingsland, som allerede møter slike problemer i det tradisjonelle arbeidslivet.

“Understanding and improving women’s work on digital labour platforms” er et forskningsprosjekt som bygger på ILOs tidligere forskningsaktiviteter om digital økonomi, spesielt med tanke på transformasjonen av arbeidslivet gjennom digitale arbeidsplattformer. Prosjektet tar sikte på å utforske erfaringene til kvinner i utviklingsland som er ansatt på digitale arbeidsplattformer i flere sektorer ved å bruke feltbaserte undersøkelser. Sektorstudiene vil studere både nettbasert frilans- og mikrooppgavearbeid, og lokasjonsbaserte plattformer, som hushjelp, personlige tjenester, helsepersonell, medisinsk konsultasjon, e-handel, taxi og levering. Noen av disse er kvinnedominerte. Prosjektet har som mål å lage en landrapport for Uganda. Dataene som samles inn, analyse av data og rapporten basert på feltarbeidet vil bli brukt i landrapporten.

 

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2022
  • Avsluttes:
    november 2023

Oppdragsgiver

  • International Labour Organization

Bærekraftsmål