Skip to main content

Utvidelse av avtaledekningen - en sammenligning av europeiske modeller

To english version

To english version
Prosjektet vil gi en oversikt over ulike europeiske lands modeller for å utvide tariffavtaledekningen og minstelønnsgulv.

Et arbeid for å øke avtaledekningen har stått sentralt i det norske trepartssamarbeidet de siste årene.

Målet er også aktualisert gjennom vedtakelsen av EUs minstelønnsdirektiv. Selv om dette direktivet så langt ikke har vært ansett EØS-relevant, vil det kunne bidra til at også norske parter og myndigheter vil se det naturlig å nedfelle en målsetting om minst 80 prosent avtaledekning.

Prosjektet vil frembringe kunnskap om eksisterende europeiske ordninger som utvider avtaledekningen. Dette vil være nyttig både for å bedre kunne forstå de europeiske diskusjonene knyttet til minstelønnsdirektivet, og for å kunne foreslå mulige norske tiltak.

Prosjektet vil særlig se på allmenngjøringsordninger, krav til tariffavtaler i forbindelse med offentlige anbu og andre ordninger som kan bidra til å utvide avtaledekningen.

Kartleggingen vil i hovedsak gjøres gjennom deskstudier.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2024
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål