Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

ABE-reformen i staten. Faktaflak
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip