Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Do work-place initiated measures reduce sickness absence? Preventive measures and sickness absence among older workers in Norway

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Scandinavian Journal of Public Health vol. 42 (2) 2014

Last ned/Download

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk, Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad