Avhandlinger

Rapportsøk

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer

Tove Midtsundstad

Universitetet i Oslo 2015

Forskningstema: Seniorpolitikk Pensjon Inkluderende arbeidsliv Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer