Eksterne rapporter

Rapportsøk

Working environment and work retention

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

TemaNord 2017: 559 Nordisk Ministerråd 2017

Last ned/download

Forskningstema: Seniorpolitikk, Arbeidsmiljø, Pensjon, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen