Konferansepapere

Rapportsøk

Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid

T. Midtsundstad & Å. Hermansen

Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid