Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Rapportserie om varsling og ytring

  • Fafo-rapport 2016:33
  • Fafo-rapport 2016:33

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

I 2010 ble det gjennomført en stor undersøkelse blant norske arbeidstakere om ytringsfrihet og varsling. Våren 2016 gjennomførte Fafo en ny og bred undersøkelse. I denne rapporten ser vi på om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg i løpet av disse årene.

  • Publisert: 29. september 2016
  • Ordrenr. 20595

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Forbundene Industri Energi, FLT, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, sammen med Fritt Ord