Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Hvordan gjøre NAV bedre for brukerne
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 16. juni 2015, kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan gjøre NAV bedre for brukerne

På programmet

Kjersti Monland

Fungerende arbeids- og velferdsdirektør

Knut Magne Ellingsen

Leder
Forsker
Fafo
Forsker/Pensjonist
Fafo

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Hvordan gjøre brukermedvirkningen bedre? Det er tema for en ny rapport fra Fafo. Her er det anbefalinger om endringer og forslag til tiltak. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet, som er finansiert av FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

_______________________________

Brukermedvirkning i NAV ble etablert samtidig med NAV-reformen i 2006. Fire år etter viste undersøkelser at over en tredjedel av NAV-kontorene ikke har brukerutvalg, og at under en tredjedel av brukerutvalgene fungerte godt. Utfordringen er derfor å finne en modell for større brukermedvirkning og bedre fungerende utvalg. Dette er utgangspunktet for at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling».

Fafo har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider, og kommer med anbefalinger om endringer og tiltak for videreutvikling. Forskerne finner at både brukerrepresentantene, organisasjonene de representerer og NAV-ansatte har behov for kompetanseheving. Flere funn presenteres når prosjektrapporten lanseres på dette seminaret. NAV, FFO og Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er invitert til å kommentere rapporten.

Program


Velkommen ved Arne Backer Grønningsæter, forskningsleder ved Fafo  

Presentasjon av rapporten Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV ved Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland 

Kommentarer ved

Kjersti Monland, fungerende arbeids- og velferdsdirektør i NAV. Presentasjon

Knut Magne Ellingsen, leder i FFO

Anita Rathore,  OMOD

Spørsmål og diskusjon

Møteleder: Arne Backer Grønningsæter, Fafo

 

Ny Fafo-rapport lanseres under seminaret

20438Rapporten "Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV" er forfattet av Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland. Tidligere har prosjektet publisert en delrapport  (Haualand og Hilsen 2014) som beskriver oppstartfasen av prosjektet. Denne sluttrapporten dekker hele prosjektperioden og bygger til dels på diskusjonene som trekkes opp i delrapporten.

Les mer og last ned rapporten

Fafos forskning om velferd og levekår

Forskergruppen velferd og levekår arbeider med velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av velferdspolitiske utviklingstrekk og utformingen av tjenester og ytelser. Vi er opptatt av møtet mellom brukerne og tjenesteapparatet og hvordan sosialpolitiske virkemidler påvirker levekår og livskvalitet. Les mer på temasiden Velferd og levekår

FFO

logo ffoFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der organisasjonene kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Les mer på nettsidene til FFO

FARVE

nav logoProsjektet er finansiert av FARVE - NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet. Navnet er en forkortelse for Forsøksmidler ARbeid og VElferd.

«Et bedre NAV for brukerne»

På programmet