Skip to main content


Research area:

Middle East and North Africa

Fafo’s research in the Middle East mainly revolves around people’s living conditions and livelihood strategies and how these are impacted by conflicts and rights. Much of our work has dealt with the situation of refugees. Increasingly, labour market issues and social protection have become central to our research portfolio.

Fafo conducts large-scale national living condition surveys, smaller surveys on more limited populations, opinion polls as well as coping studies benefitting from both quantitative and qualitative methods.

Fafo has also been involved in the design and evaluation of international assistance and relief programs to the region, including in Iraq, Lebanon, Jordan and Palestine. Our evaluations focus on the assistance given for humanitarian purposes, post-conflict recovery and transformation, but also include aid programs with longer-term, developmental objectives.

Amongst our donors and partners are UN agencies, international humanitarian organizations, national governments and local NGOs. Training and capacity building of partner organizations are frequently crucial elements of our projects.


Ongoing projects

Activism and its moral and cultural foundations: alternative citizenship and women's roles in Kurdistan and the diaspora
ALCITfem er et tverrfaglig forskningsprogram som er forankret i litteraturvitenskap, kulturantropologi, kjønnsstudier og sosiologi. Programmet undersøker hvordan kurderne, som mangler statlige strukturer og statlige institusjoner, har agert utenfor slike strukturer ved å bygge egne kulturelle og sosiale institusjoner i statene de er borgere av.

Fafo publications

Articles and book chapters

Completed projects

Assessment of labour intensive programmes in Jordan

Formålet med evalueringen er å generere kunnskap om effektene av det nasjonale «Labour Intensive Infrastructure Programme» i Jordan, med særlig fokus på hvordan programmet er med på skape fredelig sameksistens mellom jordanere og syriske flyktninger.

Impact of COVID-19 in Arab States

Prosjektet vurderer virkningen av COVID-19-pandemien i tre arabiske stater: Irak, Jordan og Libanon. Evalueringene vil bidra til forståelsen av omfanget av krisen og noen av de presserende problemene og bekymringene som arbeidstakere fra forskjellige samfunnslag møter, for eksempel sysselsettingsstatus, inntektskilde, forbruk og fattigdom. Resultatene vil bidra til designe tiltak som imøtekommer arbeidernes behov.

Education, skills, work experiences and work preferences of Syrians in Jordan (2017-2018)
Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.
Irakere i Jordan

Since the start of the Iraqi crisis a large number of Iraqis have left Iraq for other countries. Various estimates of the numbers of Iraqis in Jordan have been put forward, with some as high as one million, or 18 percent of the population of Jordan. However, such estimates were often not based on credible evidence.

Strengthening Social Statistics and Monitoring Living Conditions in Jordan

This project aimed at enhancing the capabilities of Jordan's Department of Statistics (DOS) in the collection, processing, and particularly analysis and dissemination of social and other statistics.

Syria ‚Äì levekår for palestinske flyktninger i leirer

Prosjektet skal kartlegge levekår blant palestinske flyktninger som lever i leire eller leirlignende områder i Syria. En slik studie er ønsket av palestinske myndigheter for å komplettere de data man har om levekår for flyktninger som lever i de ulik e vertslandene i Midtøsten. Studien skal gjennomføres i felt av PCBS i Damaskus etter design av en tidligere leirstudie i Libanon og i Jordan.