Migration and integration
Skoleutvikling og elevenes læring

Contact

Researchers

Researcher
Senior Researcher
Researcher
Affiliated associate professor
Researcher
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På like vilkår?
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:01
Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05

Silje Andresen

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer

Norsk sosiologisk tidsskrift

News about migration and integration

New article about the formation of a Norwegian identity among immigrant origin youth

Friday, 08 January 2021

In a new article publicised in Ethnic and Racial Studies, Jon Horgen Friberg shows that youth of immigrant origin gradually adopt a stronger self-identity as Norwegians, regardless of geographical and religious backgrounds. However: While adolescents of European immigrant origin report being seen as more “Norwegian” than they identify themselves, children of immigrants from Africa and Asia are seen by others as far less “Norwegian” than how they perceive themselves.