Tone Fløtten
Tone Fløtten
Managing Director

Area of work:

Tone Fløtten is Managing Director of the Research Foundation Fafo. She holds a Ph.D. in sociology and has specialized in research on poverty and social exclusion, economic inequality, comparative social policy, and the Nordic model.

Fløtten is engaged in editorial boards, public commissions, and board of directors. She is a member of the board of Western Norway Research Institute and the board of The Foundation Dagsavisen. She is also a member of the Norwegian Corona Commission. Fløtten has, amongst others, served as a member of the Strategic Advisory Board for Danish Social Research (SFI) and the Board of Division for Strategic Priorities of the Norwegian Research Council. She has been chair of the board of the Faculty of social science at the University College of Oslo and Akershus (now OsloMet). Furthermore, Fløtten has served as both member and deputy chair of The National Commission for the Investigation of Research Misconduct. Fløtten was also a member of the Norwegian Commission on Distribution and the Danish Expert Commission on Poverty.


Research areas:

Poverty and social security | Labour market integration | Care services | The Nordic model

+47 41695724
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Trøbbel i grenseflatene
Samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafo-rapport 2020:02
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lars Holden og Tone Fløtten
Fafo-notat 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Fafo-report 2016:38
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen
Velferdsstatsutfordringer
Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling. NordMod2030. Delrapport 10
Fafo-rapport 2014:42
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Helhetlige tiltak mot barnefattigdom
En kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2014:18
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland
Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?
Et annet bilde av utenforskap i Norge
Fafo-rapport 2011:13
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen
Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge
En evaluering av to statlige tilskuddsordninger
Fafo-rapport 2009:50
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Anna Skårberg og Tone Fløtten
Et trappetrinn opp i livet
Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner
Fafo-rapport 2008:28
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll
Det er jo ingen som sulter her, men...
Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom
Fafo-rapport 2008:18
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet
Fafo-notat 2008:20
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Tone Fløtten
Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin?
A Comparative Study of Norway and Estonia. Doctoral Dissertation
Fafo-report 487
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2006:24
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Når nøden er størst
En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige
Fafo-rapport 476
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?
Fafo-notat 2001:16
Tone Fløtten
Fattigdom i Norge
Problem eller bagatell?
Fafo-rapport 303
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor
Fafo-rapport 192
Jens B. Grøgaard (ed.)
Estonia in the Grip of Change
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 190
Espen Dahl m.fl.
Velferdssignaler
En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid
Fafo-rapport 174
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Fafo-notat 1994:10
Mary Visher
Bedriftsintern attføring
En undersøkelse av attføringsaktivitet i bedrifter
Fafo-notat 820
Fafo-rapport 139
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Tone Fløtten
Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet
Fafo-rapport 116

Tone Fløtten

Poor, but included?

Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?

Barn i Norge 2013

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway

Scandinavian Journal of Public Health

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Acta Oncologica

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment

Acta Oncologica

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data

Journal of Social Policy

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet
Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet
Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning

Other publications

Tone Fløtten & Roy A. Nielsen

Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering

Barne- og familiedepartementet

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

Fare for et mer todelt arbeidsliv?

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Rikdom i Likhets-Norge

Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

Velferd

Tone Fløtten

Dilemmaer i fattigdomsdebatten

Fontene

Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense?

Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?

Velferd

Tone Fløtten

Stakkars Oslo

Plan

Tone Fløtten

Hvorfor sier kvinner nei?

Ergoterapeuten

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Tone Fløtten

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
A comparative study of Norway and Estonia