Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

 
januar 2019
april 2021

Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

Dette er sentrale problemstillinger i prosjektet, som skal føre til økt kunnskap på følgende områder:

1. Kunnskapsstatus: hva vet vi og hvor er kunnskapshullene?

2. Utbredelse: Hvilke ordninger er etablert og hva forklarer en eventuell variasjon?

3. Virkemåte: Hvordan fungerer etablerte ordninger, hver for seg og samlet?

4. Vurderinger: Hva mener aktørene om de etablerte ordningene

5. Samlet analyse

For å finne svar på disse spørsmålene vil vi ta i bruk spørreundersøkelser, litteraturstudie, kvalitative intervjuer med mer.

Fafo-notat 2019:23
En kunnskapsstatus