Aktive prosjekter

Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. I dette prosjektet vil Språkrådet vite mer om språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Språkrådet

Prosjektperiode

august 2019
juni 2020