Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård


Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Språkrådet


Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv


Prosjektperiode

 
august 2019
januar 2020

Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. I dette prosjektet vil Språkrådet vite mer om språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.