Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Språkrådet

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

 
august 2019
januar 2020

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. I dette prosjektet vil Språkrådet vite mer om språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.