Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Søkelys på arbeidslivet 29(1-2) Universitetsforlaget 2012

Les mer/Read more

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk, Pensjon, Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad