Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 2. utgave

Fafo-rapport 2019:26
ISBN 978-82-324-0524-4
ISSN 2387-6859

2019

Denne rapporten presenterer resultatene fra en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken. Studien kartlegger holdninger på tvers av de diskrimineringsgrunnlagene som i dag er beskyttet i likestillings- og diskrimineringsloven; kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk. Analysene bygger på en landsdekkende undersøkelse blant 4443 respondenter, gjennomført våren/sommeren 2018.

Om første utgave av rapporten

Da første utgave av denne rapporten ble publisert, fikk Fafo kritiske tilbakemeldinger på analysene av en variabel som målte enighet i utsagnet «Noen menneskeraser er rett og slett smartere enn andre». Påstanden man skulle ta stilling til i dette spørsmålet var upresist formulert, det er derfor er vanskelig å tolke hva svarene er uttrykk for. Det kan være vanskelig å formulere svært presise spørsmål om holdninger, særlig på sensitive temaer, men her er tolkningsrommet for stort og feilkildene for mange. Dette spørsmålet er ikke alene egnet til å måle forekomsten av rasisme. Vi valgte derfor å revidere rapporten og fjerne analyser som bygget på dette spørsmålet.

Les mer og finn første utgave av rapporten

Ordrenummer:

20723