Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Fafo-rapport 2015:30
ISBN 978-82-324-0222-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0223-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 142 s, kr 292,- Ordrenr 20435

(pdf 4 MB)

Utdanningsforbundet har et sterkt medlemsdemokrati. Men da 73 prosent
av medlemmene innen KS-området som deltok i uravstemningen stemte
«nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014, reiste det spørsmål om hvorvidt dialogen mellom medlemmene og sentralleddet fungerer som den skal. I denne rapporten retter vi blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Hensikten med forskningsprosjektet har vært å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet i framtiden kan skape gode betingelser for deltakelse, blant samtlige medlemsgrupper, i eget forbund.
292,00 kr
292,00 kr

Ordrenummer:

20435