Konferansepapere

Rapportsøk

Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid

T. Midtsundstad & Å. Hermansen

2013 Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad